Clwb Moduro Harlech a’r Cylch Harlech & District Motor Club Est. 1969 Swyddfa Gofrestredig / Registered Office:  c/o  Dolwyn, Lon Tyn Y Mur, Morfa Nefyn Pwllheli, Gwynedd, LL53 6AY. Rhif Cofrestredig y Cwmni / Company Registration No. 2258585. © 2015 Harlech & District Motor Club, All Rights Reserved.
E. Roberts Memorial Rali Meirion 2015 WINNERS Diolch ir Marshals ar holl Help oedd gennym ar y noson , Roedd pawb wedi mwynhau. Thanks for all the Marshals and Help we had on the night,  Everyone thoroughly enjoyed Results can be found HERE Llongyfarchiadau i holl enillwyr gwobrau, Congratulations to all the award winners.